Перейти до основного вмісту
Нестеренко Василь Володимирович
доктор фізико-математичних наук
доцент кафедри математичного аналізу

https://orcid.org/0000-0003-1359-5448

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55980547000

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kKaEyhoAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Доктор фіз.-мат. наук з 2016 року. Автор понад 80 наукових праць, з яких понад 30 є публікаціями у наукових журналах. До сфери наукових інтересів входять дослідження, що стосуються вивчення множини точок розриву функцiй з рiзних функцiональних класiв, сукупнi та нарiзнi властивостi аналогiв неперервностi, декомпозицiї неперервностi та рiзних ослаблень неперервностi, зв’язки мiж рiзними класами функцiй, пов’язаними з аналогами неперервності.

До здобутків можна віднести:

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності