Перейти до основного вмісту
Маслюченко Олександр Володимирович
доктор фізико-математичних наук
професор кафедри математичного аналізу

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56632085000&zone=

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-1493-9399

https://scholar.google.com/citations?user=W9mgNZoAAAAJ&hl=uk

Поступив на математичний факультет  Чернівецького національний університету імені Юрія Федьковича у 1994 році і закінчив його з відзнакою у 1999 році  захистивши дипломну роботу на тему «Прямі та обернені задачі теорії нарізно неперервних відображень». В цьому ж поступив до аспірантури при кафедрі математичного аналізу. Закінчив аспірантуру у 2002 році захистивши кандидатську дисертацію за спеціальністю «математичний аналіз» на тему «Коливання нарізно неперервних функцій і топологічні ігри» у Львівському національному університеті імені Івана Франка. З 2002 року працюю на кафедрі математичного аналізу. У 2007 році отримав вчене звання доцента кафедри математичного аналізу. У 2012 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю «математичний аналіз» на тему «Побудова ω-первісних та різні аналоги компактних операторів». У 2021 році отримав вчене звання професора кафедри математичного аналізу.

Автор понад 110 наукових праць, з яких понад 60 є публікаціями у наукових журналах. Наукові інтереси можна поділити на такі напрямки:

І. Множина точок розриву і коливання нарізно неперервних функцій.

ІІ. Різні ослаблення неперервності.

ІІІ. Точки сукупної неперервності нарізно неперервних і подібних до них функцій.

  1. Вузькі оператори ті інші аналоги компактних операторів.
  2. Екстремальні розшарування нарізно неперервних функцій і пари Гана.
  3. Властивості простору нарізно неперервних функцій з топологією пошарово рівномірної збіжності.

VII. Опуклі простори і відношення проміжковості.

VIII. Верхня та нижня ліпшицева похідна і побудова функцій з даними ліпшицевими похідними. 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності